Όροι και Προϋποθέσεις

 1. Πληροφορίες: Παρόλο που καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από την εταιρεία Skylevel, τους αντιπροσώπους, τους συνεργάτες ή τους υπαλλήλους της για την επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται στον ιστότοπό τους, σε φυλλάδια και σε διαφημιστικό υλικό, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αυτές οι πληροφορίες δεν αποτελούν μέρος οποιασδήποτε σύμβασης ή συμβολαίου. Οποιοσδήποτε πιθανός μελλοντικός αγοραστής ενός ακινήτου ή μιας επιχείρησης πρέπει να ικανοποιηθεί ως προς την ορθότητα οποιωνδήποτε πληροφοριών, είτε τυπωμένων είτε προφορικώς εκδοθέντων από την Skylevel, τους αντιπροσώπους, τους συνεργάτες ή τους υπαλλήλους της.
 2. Λεπτομέρειες: Η SkyLevel estates, οι αντιπρόσωποί της, οι συνεργάτες της ή οι υπάλληλοί της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενημερώνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στον ιστότοπό της, τα φυλλάδια και οποιοδήποτε άλλο διαφημιστικό υλικό, αλλά δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι τα συγκεκριμένα ακίνητα/ επιχειρήσεις θα εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα προς πώληση όταν οι μελλοντικοί αγοραστές επιθυμούν να προγραμματίσουν μια υπόδειξη του χώρου. Οι ιδιοκτήτες ενδέχεται να αυξήσουν ή να μειώσουν την τιμή των ακινήτων / επιχειρήσεων και δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι η τιμή που εμφανίζεται στον ιστότοπο ή τα φυλλάδια της SkyLevel Estates είναι ακριβής ανά πάσα στιγμή. Η SkyLevel estates διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στις πληροφορίες και την τιμή του περιεχομένου στον ιστότοπό της ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.
 3. Διαθεσιμότητα: Η Skylevel, οι αντιπρόσωποί της, οι συνεργάτες ή οι υπάλληλοί της δεν φέρουν καμία ευθύνη έναντι των ενδιαφερομένων αγοραστών που αδυνατούν να δουν ακίνητα ή επιχειρήσεις του ενδιαφέροντός τους τα οποία ενδέχεται να μην είναι πλέον διαθέσιμα για πώληση ή οι τιμές πώλησής τους να έχουν αναθεωρηθεί ή έχουν προκύψει απρόβλεπτες περιστάσεις.
 4. Υπηρεσίες: Όλες οι σχετικές υπηρεσίες που προσφέρονται, όπως χρηματοδότηση, υποθήκες, ασφάλιση, ανταλλαγή νομισμάτων, νομικές και φορολογικές συμβουλές, καταργήσεις ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία παρεχόμενη από τη Skylevel Estates, συνιστώνται απλώς σαν βοήθεια καλή τη πίστη και όλες οι συμφωνίες και συμβάσεις με αυτά τα μέρη ή για τέτοιες υπηρεσίες είναι αποκλειστικά ευθύνη του αγοραστή και του παρόχου υπηρεσιών/ιδιοκτήτη και όχι η ευθύνη της Skylevel Estates.
 5. Συναλλαγματικές ισοτιμίες: Λάβετε υπόψη ότι οι διακυμάνσεις του νομίσματος μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την τιμή που πληρώνετε σε στερλίνες ή άλλο νόμισμα για την αγορά ενός ακινήτου. Σας συμβουλεύουμε να το έχετε υπόψη σας και να αναζητήσετε επαγγελματική βοήθεια κατά τη μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό. Σημειώστε επίσης ότι τα ακίνητα αναφέρονται συχνά στο «τοπικό» νόμισμά τους και ως εκ τούτου μια τιμή στερλίνας ή άλλου νομίσματος είναι συχνά μόνο μια καθοδήγηση.
 6. Επιχειρησιακή ευθύνη: Η εταιρεία Sky Level, οι αντιπρόσωποί της, οι συνεργάτες της ή οι υπάλληλοί της λειτουργούν ως εισαγωγικοί πράκτορες για να βοηθήσουν τα ενδιαφερόμενα άτομα να βρουν και να αγοράσουν ακίνητα και επιχειρήσεις. Η SkyLevel Estates δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια που μπορεί να προκληθεί για οποιονδήποτε λόγο και προκύπτει από το ενδιαφέρον τους για αγορά, απόπειρα αγοράς ή πραγματική αγορά ακινήτου στο εξωτερικό.
 7. Μετρήσεις, διάρκεια και χρήση: Οι πληροφορίες των ακινήτων, εκτάσεων γης και δωματίων που παρέχονται στην ιστοσελίδα, τα φυλλάδια ή οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό της Skylevel Estates από τους μεσίτες, τους συνεργάτες ή τους υπαλλήλους της υπόκεινται σε έρευνα. Παραμένει ευθύνη των αγοραστών να ικανοποιηθούν ως προς την ορθότητα αυτών των πληροφοριών. Οικόπεδα που περιγράφονται στον ιστότοπο της SkyLevel Estates, σε φυλλάδια και διαφημιστική βιβλιογραφία παραμένει ευθύνη των αγοραστών να αποκτήσουν/ελέγξουν όλους τους απαραίτητους τίτλους και άδειες. Οι τίτλοι ιδιοκτησίας και κατοχής είναι επίσης ευθύνη του αγοραστή, του δικηγόρου και της εταιρείας πωλήσεων και η Sky Level estates συνιστά την συνεργασία με επαγγελματίες του χώρου σε περίπτωση αγοράς ακινήτων από το εξωτερικό.
 8. Υποδείξεις & Ταξίδια: Όλες οι συμβάσεις για σιδηροδρομικές, θαλάσσιες, αεροπορικές ή χερσαίες μεταφορές, για διαμονή, για νομικές υπηρεσίες και κτηματομεσιτικές υπηρεσίες ή για οποιεσδήποτε άλλες συναφείς υπηρεσίες θα θεωρούνται συμβάσεις μεταξύ του ατόμου που ταξιδεύει και του πάροχου υπηρεσιών. Οι εκπρόσωποι, οι αντιπρόσωποι, οι συνεργάτες ή οι υπάλληλοί της Skylevel καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να προτείνουν μόνο αξιόπιστους παρόχους μεταφορών, διαμονής, νομικών συμβουλών, κτηματομεσιτικού γραφείου και άλλων υπηρεσιών και δεν θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από τέτοιες συστάσεις.
 9. Πληρωμή της εταιρείας SkyLevel για τις υπηρεσίες της: Κατά βάση, η SkyLevel Estates, οι μεσίτες, οι συνεργάτες ή οι υπάλληλοί της πληρώνονται ως ποσοστό των κερδών / αμοιβών των κατασκευαστών, αντιπροσώπων ή προγραμματιστών και αυτό είναι γενικά μέρος του προϋπολογισμού που διατίθεται για μάρκετινγκ και πωλήσεις και ως εκ τούτου ο αγοραστής δεν πληρώνει περισσότερα για ένα ακίνητο ως αποτέλεσμα της αγοράς μέσω ακινήτων Sky Level. Ως εκ τούτου, στην πραγματικότητα, ένας πελάτης λαμβάνει δωρεάν υπηρεσία από ακίνητα επιπέδου Sky, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλών, της υποστήριξης, της αναζήτησης και της δυνατότητας δημιουργίας ακινήτων, καθώς και να προσφέρει μόνο τις καλύτερες ιδιότητες στους πελάτες. Υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου μια χρέωση διαχειριστή πωλήσεων χρεώνεται στον πελάτη από ακίνητα Sky Level όπου υπάρχουν χαμηλές ή καθόλου προμήθειες μέσω των ιδιοκτητών ακινήτων, αλλά αυτό θα συζητηθεί και θα συμφωνηθεί με τον πελάτη εκ των προτέρων.
 10. Η εταιρεία Skylevel Estates, οι αντιπρόσωποί της, οι συνεργάτες ή οι υπάλληλοί της δεν φέρουν καμία ευθύνη για τις ενέργειες άλλων προσώπων ή εταιρειών ή επιχειρήσεων με τις οποίες μπορεί να συσχετιστεί ή να έχει συνεργασία. Συμβουλές χρηματοδότησης και επένδυσης: Οποιαδήποτε επένδυση ή χρηματοοικονομική συμβουλή που παρέχεται από τη SkyLevel, τους αντιπροσώπους ή τους συνεργάτες της είναι μόνο μια καθοδήγηση. Για την αγορά ενός ακινήτου θα απαιτηθεί επιβεβαίωση λογιστικών, νομικών και οικονομικών πληροφοριών από επαγγελματίες.
 11. Διαφορές: Τυχόν διαφορές που αφορούν ακίνητα επιλύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας στην οποία βρίσκεται το ακίνητο και μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή.
 12. Ασφάλειες: Όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, συνιστάται να κανονίσετε κατάλληλη ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη. Η εταιρεία SkyLevel, οι αντιπρόσωποί της, οι συνεργάτες ή οι υπάλληλοί της δεν φέρουν καμία ευθύνη για απώλειες, ζημιές, αποζημιώσεις ή σωματικές βλάβες που προκύπτουν από ένα ταξίδι υπόδειξης. Ομοίως, απαιτείται ασφάλιση για ακίνητα που αγοράστηκαν και αυτό είναι πάλι ευθύνη του αγοραστή / πωλητή και όχι της Skylevel, των αντιπροσώπων, των συνεργατών ή των υπαλλήλων της.
 13. Χρόνος οικοδόμησης σε νέα ιδιοκτησία: Παρόλο που καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την SkyLevel Estates, τους αντιπροσώπους της, τους συνεργάτες της ή τους υπαλλήλους της για να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες στους αγοραστές των υπο κατασκευή ακινήτων «εκτός σχεδίου» σχετικά με τον χρόνο κατασκευής τους, πρέπει να γίνει σαφές ότι οι συμβάσεις συνάπτονται μεταξύ αγοραστών και της σχετικής κατασκευαστικής εταιρείας και όχι με την SkyLevel Estates, τους αντιπροσώπους, τους συνεργάτες ή τους υπαλλήλους της. Οι εκτιμώμενοι χρόνοι κατασκευής δίνονται από την αρμόδια κατασκευαστική εταιρεία και θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ενδέχεται να προκύψουν καθυστερήσεις ή αλλαγές. Η SkyLevel, οι αντιπρόσωποι, οι συνεργάτες ή οι υπάλληλοί της δεν φέρουν καμία ευθύνη για τέτοιες καθυστερήσεις ή αλλαγές.
 14. Πρόσβαση και χρήση των ιστοσελίδων και του περιεχομένου της εταιρείας SkyLevel: Όλο το υλικό, τα λογότυπα, οι εικόνες και το περιεχόμενο στο Skylevelestates.gr και οι άλλοι ιστότοποι που ανήκουν στην ομάδα μας αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας Skylevel και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους με κανέναν τρόπο, εκτός εάν παρέχεται η συγκατάθεση της Skylevel.
 15. Προκαταβολές: Οι προκαταβολές δεν επιστρέφονται, εκτός εάν έχει προσυμφωνηθεί στη φόρμα κράτησης ή σε περιπτώσεις που κρίνονται δίκαιες κατά την κρίση του Sky Level estates. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι όταν ένας αγοραστής πληρώσει μια προκαταβολή και ανταλλάξει συμβόλαια με μια κατασκευαστική εταιρεία, τότε αυτές οι προκαταβολές και οι επακόλουθες πληρωμές δεν επιστρέφονται, εκτός εάν συμφωνηθεί ή καλυφθεί από την πλήρη σύμβαση με τον κατασκευαστή ή τον ιδιοκτήτη. Η SkyLevel δεν ευθύνεται για την επιστροφή τυχόν προκαταβολής ή πληρωμών που έχουν συμφωνηθεί με τον αντιπρόσωπο, τον ιδιοκτήτη ή τον κατασκευαστή και είναι ευθύνη του αγοραστή ή του πελάτη να επικοινωνήσει απευθείας με τον μεσίτη ή τον αντιπρόσωπο που εξέδωσε το συμβόλαιό του για το ακίνητο.
 16. Επαναπώληση: Εάν ένα ακίνητο έχει αγοραστεί με σκοπό την επαναπώληση, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι η Sky Level, οι αντιπρόσωποί της, οι συνεργάτες ή οι υπάλληλοί της δεν εγγυώνται την πώληση ακινήτων πριν ή μετά την ολοκλήρωση, ούτε εγγυώνται κέρδη ή επιστροφές, ούτε διεξάγουν κανέναν έλεγχο επί του μελλοντικού όγκου των αγοραστών, των απαιτήσεων ή των μελλοντικών συνθηκών της αγοράς. Η SkyLevel, οι αντιπρόσωποί της, οι συνεργάτες ή οι υπάλληλοί της δεν απαιτούν αποκλειστικότητα στην αγορά ακινήτων επαναπώλησης και σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν να ασχοληθούν με τέτοιες μεταπωλήσεις και οι αγοραστές είναι ελεύθεροι να προωθήσουν τα ακίνητά τους οι ίδιοι ή μέσω των Μεσιτικών Γραφείων της επιλογής τους και η Skylevel Estates έχει τη δυνατότητα να προσφέρει βοήθεια μόνο εάν το επιθυμεί. Είναι επίσης σημαντικό να κατανοήσετε ότι η μεταπώληση ακινήτων στο εξωτερικό θα υπόκειται σε αμοιβή και αυτές οι χρεώσεις μπορεί να διαφέρουν σημαντικά. Η Sky Level, οι αντιπρόσωποί της, οι συνεργάτες ή οι υπάλληλοί της δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε συμφωνίες από αυτές τις εταιρείες, καθώς παρέχουν απλώς βοήθεια στην διάθεση των ακινήτων μέσω των αντιπροσώπων και συνεργατών μας σε όλο τον κόσμο.
 17. Ερωτήματα μετέπειτα του προσυμφώνου αγοράς: Η εταιρεία SkyLevel, οι αντιπρόσωποί της, οι συνεργάτες ή οι υπάλληλοί της λειτουργούν μόνο ως γραφείο ενημέρωσης για να βοηθήσουν τα ενδιαφερόμενα άτομα να βρουν και να αγοράσουν ακίνητα από μια σειρά κατασευαστών, μεσιτών και συνεργατών. Όλα τα μελλοντικά ερωτήματα πελατών σχετικά με την ιδιοκτησία που αγοράστηκε αντιμετωπίζονται από τον κατασκευαστή ή τον μεσίτη που εκδίδει τη σύμβασή σας. Όλα τα νομικά ερωτήματα θα πρέπει να απευθύνονται στον δικηγόρο που έχετε ορίσει και όχι στην Skylevel, τους μεσίτες, τους συνεργάτες ή τους υπαλλήλους της.
 18. Φορολογικές υποχρεώσεις: Ο φόρος εισοδήματος ή ο φόρος υπεραξίας που οφείλεται στα κέρδη ή τα έσοδα που γίνονται από ακίνητα ή μίσθωση είναι αποκλειστικά ευθύνη του πωλητή.
 19. Πολιτική δεδομένων: Κατά την εγγραφή στην ιστοσελίδα της SkylevelEstates με σκοπό την εύρεση ενός ακινήτου στο εξωτερικό, απαιτούνται προσωπικά στοιχεία όπως όνομα, διεύθυνση, email και αριθμός τηλεφώνου. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να μεταβιβαστούν / κοινοποιηθούν στις συνδεδεμένες εταιρείες στο εξωτερικό και στους συνεργάτες μας και αυτό είναι απαραίτητο για να βοηθήσουμε έναν πελάτη που θέλει να αγοράσει ένα ακίνητο. Εάν ένας πελάτης δεν επιθυμεί να διαβιβάσει τις πληροφορίες του σε τρίτους, πρέπει να το ζητήσει και η Skylevel θα συμμορφωθεί αναλόγως.
 20. Στοιχεία επικοινωνίας: Η Skylevel, οι αντιπρόσωποί της, οι συνεργάτες ή οι υπάλληλοί της δεν αποδέχονται ευθύνη σχετικά με αλλαγή διεύθυνσης ή στοιχείων επικοινωνίας από οποιονδήποτε πελάτη ο οποίος δεν έχει ενημερώσει τον κατασκευαστή, τον μεσίτη ή οποιδήποτε άλλο μέλος με το οποίο συνάπτει συμβάσεις. Εάν ο κατασκευαστής δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον πελάτη μέσω των παρόντων λεπτομερειών που έχει καταχωριστεί και δεν παρέχονται αποδείξεις σχετικά με την ενημέρωση του κατασκευαστή για τη νέα διεύθυνση, τότε ο πελάτης κινδυνεύει να χάσει τα χρήματα που επενδύθηκαν στην ιδιοκτησία, καθώς και την ίδια την ιδιοκτησία.
 21. Πρόσθετες υπηρεσίες: Η SkyLevel Estates, οι αντιπρόσωποί της, οι συνεργάτες ή οι υπάλληλοί της λειτουργούν μόνο ως αντιπρόσωποι γνωριμίας και δεν οργανώνουν φορολογικά μητρώα, τραπεζικούς λογαριασμούς, υποθήκες, πληρεξούσια, συμβουλές μετανάστευσης, κ.λπ… για τους πελάτες τους. Εναπόκειται στον ίδιο τον πελάτη να οργανώσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες είτε με τον διορισμένο δικηγόρο του είτε, εάν έχει δοθεί γραπτή επιβεβαίωση, από τον κατασκευαστή ή τον μεσίτη με τον οποίο αγόρασαν.
 22. Μεσίτες και τρίτα πρόσωπα: Όταν σε έναν πελάτη έχει συστηθεί ένα ακίνητο από έναν εξουσιοδοτημένο υπεργολάβο ή έναν μεσίτη της SkyLevel, η Skylevel estates δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για δηλώσεις ή όρους που έγιναν από αυτά τα τρίτα πρόσωπα, ούτε και την τυχόν κακή διαχείριση των οικονομικών ποσών καταβληθέντων από πελάτες που πραγματοποιήθηκε από τέτοια τρίτα πρόσωπα.