• Πληροφορίες: Παρόλο που καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από τα κτήματα επιπέδου Sky, τους πράκτορες, τους συνεργάτες ή τους υπαλλήλους του για την επαλήθευση των πληροφοριών που δίνονται στον ιστότοπό τους, τα φυλλάδια και το διαφημιστικό υλικό τους, πρέπει να γίνει ξεκάθαρα κατανοητό ότι αυτές οι πληροφορίες δεν αποτελούν μέρος οποιασδήποτε σύμβασης ή προσφοράς. Οποιοσδήποτε υποψήφιος αγοραστής ενός ακινήτου ή μιας επιχείρησης πρέπει να βεβαιωθεί για την ορθότητα οποιασδήποτε πληροφορίας είτε έντυπης είτε προφορικής έκδοσης από τα κτήματα του επιπέδου Sky, τους αντιπροσώπους, τους συνεργάτες ή τους υπαλλήλους του.
 • Λεπτομέριες: Η Sky level estates International, οι πράκτορες, οι συνεργάτες ή οι υπάλληλοί της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρούν ενημερωμένες τις πληροφορίες που αναφέρονται στον ιστότοπό της, τα φυλλάδια και άλλο διαφημιστικό υλικό, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι συγκεκριμένα ακίνητα και επιχειρήσεις θα εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα προς πώληση όταν είναι πιθανή οι αγοραστές ρωτούν ή ταξιδεύουν για να το δουν. Οι πωλητές ενδέχεται να αυξήσουν ή να μειώσουν την τιμή των ακινήτων/επιχειρήσεων και δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι η τιμή που εμφανίζεται στον ιστότοπο ή στο φυλλάδιο του Sky level estates θα παραμείνει ακριβής. Η Sky level estates διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στις πληροφορίες και την τιμή του περιεχομένου στον ιστότοπό μας ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.
 • Διαθεσιμότητα: Η Sky level estates, οι πράκτορες, οι συνεργάτες ή οι υπάλληλοί της δεν αποδέχονται καμία ευθύνη έναντι των ενδιαφερόμενων αγοραστών λόγω της αδυναμίας τους να δουν ακίνητα και επιχειρήσεις για τις οποίες ενδέχεται να ενδιαφέρονται, λόγω του γεγονότος ότι τα ακίνητα ή οι επιχειρήσεις ενδέχεται να μην είναι πλέον διαθέσιμα προς πώληση, είτε λόγω αναθεώρησης των τιμών αγοράς, είτε λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων.
 • Υπηρεσίες: Όλες οι σχετικές υπηρεσίες που προσφέρονται, όπως χρηματοοικονομικά, στεγαστικά δάνεια, ασφάλειες, συνάλλαγμα, νομικές και φορολογικές συμβουλές, μετακομίσεις και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία από τρίτους – συνιστώνται μόνο με καλή πίστη και όλες οι συμφωνίες και συμβάσεις με τέτοια μέρη ή για τέτοιες υπηρεσίες αποτελούν εξ ολοκλήρου ευθύνη του αγοραστή/χρήστη και του παρόχου υπηρεσιών και όχι η ευθύνη ή ευθύνη των κτημάτων επιπέδου Sky.
 • Συναλλαγματικές ισοτιμίες: Λάβετε υπόψη ότι οι διακυμάνσεις του νομίσματος μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την τιμή που πληρώνετε σε στερλίνα για ένα ακίνητο όταν έρθετε να το πληρώσετε. Σας συμβουλεύουμε να το έχετε υπόψη σας και να αναζητήσετε επαγγελματική βοήθεια όταν μεταφέρετε χρήματα στο εξωτερικό. Σημειώστε επίσης ότι τα ακίνητα αναφέρονται συχνά στο «τοπικό» τους νόμισμα και επομένως η τιμή της στερλίνας είναι συχνά απλώς ένας οδηγός.
 • Επιχειρηματική ευθύνη: Η Sky level estates, οι πράκτορες, οι συνεργάτες ή οι υπάλληλοί της λειτουργούν ως πράκτορες εισαγωγής για να βοηθήσουν τα ενδιαφερόμενα άτομα να βρουν και να αγοράσουν ακίνητα και επιχειρήσεις. Η Sky level estates δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να υποστεί για οποιοδήποτε λόγο που προκύπτει από το ενδιαφέρον τους για αγορά, απόπειρα αγοράς ή πραγματική αγορά ακινήτου στο εξωτερικό.
 • Μετρήσεις, διάρκεια & χρήση: Τα μεγέθη γης, ιδιοκτησίας και δωματίων που δίνονται σε επίπεδο Sky οι πράκτορες, οι συνεργάτες ή ο ιστότοπος του υπαλλήλου, το φυλλάδιο ή οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό υπόκεινται σε έρευνα. Παραμένει ευθύνη των αγοραστών να βεβαιωθούν για την ορθότητα αυτών των πληροφοριών. Τα οικόπεδα που περιγράφονται στον ιστότοπο, το φυλλάδιο και τα διαφημιστικά έντυπα του Sky level estates παραμένουν ευθύνη των αγοραστών οικοπέδων να αποκτήσουν/ελέγξουν όλες τις απαραίτητες πολεοδομικές συναινέσεις και άδειες. Ο τίτλος και η θητεία είναι επίσης ευθύνη του αγοραστή, του δικηγόρου και της εταιρείας πωλήσεων και οι ιδιοκτησίες επιπέδου Sky συνιστούν να χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες επαγγελματία κατά την αγορά ακινήτου στο εξωτερικό.
 • Προβολή & Ταξίδια: Όλες οι συμβάσεις για σιδηροδρομικές, θαλάσσιες, αεροπορικές ή χερσαίες μεταφορές, για διαμονή, διαμονή και διαμονή, για νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες κτηματομεσιτικών γραφείων ή για οποιεσδήποτε άλλες συναφείς υπηρεσίες θεωρούνται συμβάσεις μεταξύ του ατόμου που ταξιδεύει και του παρόχου υπηρεσιών . Η Sky level estates, οι πράκτορες, οι συνεργάτες ή οι υπάλληλοί της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να προτείνουν μόνο αξιόπιστους και αξιόπιστους παρόχους υπηρεσιών μεταφοράς, διαμονής, νομικών, κτηματομεσιτικών και άλλων υπηρεσιών και δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από αυτές τις συστάσεις.
 • Πως το Sky level estates πληρώνεται για την υπηρεσία του: Κατά κύριο λόγο, τα κτήματα επιπέδου Sky, οι πράκτορες, οι συνεργάτες ή οι υπάλληλοί τους αμείβονται με ένα ποσοστό των κερδών/αμοιβών των κατασκευαστών, πρακτόρων ή προγραμματιστών και αυτό είναι γενικά μέρος του προϋπολογισμού που διατίθεται για μάρκετινγκ και πωλήσεις και επομένως ο αγοραστής δεν πληρώνει περισσότερα για ένα ακίνητο ως αποτέλεσμα αγοράς ακινήτων μέσω Sky level. Ως εκ τούτου, στην πραγματικότητα, ένας πελάτης λαμβάνει μια δωρεάν υπηρεσία από κτήματα επιπέδου Sky, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλών, της υποστήριξης, της αναζήτησης και της δυνατότητας προμήθειας ιδιοκτησίας, καθώς και της προσπάθειάς του να προσφέρει στους πελάτες μόνο τα καλύτερα ακίνητα. Υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες χρεώνεται στον πελάτη μια αμοιβή διαχειριστή πωλήσεων από κτήματα επιπέδου Sky όπου υπάρχουν χαμηλές ή καθόλου διαθέσιμες προμήθειες μέσω των ιδιοκτητών ακινήτων, αλλά αυτό θα συζητηθεί και θα συμφωνηθεί ξεκάθαρα με τον πελάτη εκ των προτέρων.
 • Δράσεις συνδεδεμένων εταιρειών: Η Sky level estates, οι πράκτορες, οι συνεργάτες ή οι υπάλληλοί της δεν φέρουν ευθύνη ή ευθύνη για τις ενέργειες άλλων προσώπων ή εταιρειών ή εταιρειών με τις οποίες μπορεί να συνδέεται ή να έχει σχέσεις. Συμβουλές Οικονομικών & Επενδύσεων: Οποιεσδήποτε επενδυτικές ή χρηματοοικονομικές συμβουλές παρέχονται από κτήματα επιπέδου Sky, τους αντιπροσώπους ή τους συνεργάτες της αποτελούν μόνο οδηγό και θα απαιτούνται συμβουλές από ειδικούς φορολογικούς, χρηματοοικονομικούς σχεδιασμούς και στεγαστικά δάνεια για την επιβεβαίωση πληροφοριών κατά την αγορά ακινήτου.
 • Διαφωνίες: Οποιεσδήποτε διαφωνίες σχετικά με ακίνητα θα επιλύονται σύμφωνα με τους νόμους της χώρας στην οποία βρίσκεται το ακίνητο και μεταξύ του αγοραστή και του συμβεβλημένου πωλητή.
 • Εγγυήσεις: Όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, συνιστάται να κανονίσετε την κατάλληλη ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη. Τα κτήματα Sky level, οι πράκτορες, οι συνεργάτες ή οι υπάλληλοί του δεν φέρουν καμία ευθύνη για απώλειες, ζημιές, αποζημιώσεις ή σωματικές βλάβες που προκύπτουν από ένα ταξίδι παρατήρησης. Ομοίως, απαιτείται ασφάλιση για το ακίνητο που αγοράστηκε και αυτό είναι και πάλι ευθύνη του αγοραστή/πωλητή και όχι των κτημάτων επιπέδου Sky, των πρακτόρων, των συνεργατών ή των υπαλλήλων του.
 • Χρόνος δόμησης σε νέο ακίνητο: Ενώ η Sky level estates, οι πράκτορες, οι συνεργάτες ή οι υπάλληλοί της καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να δώσουν ακριβείς πληροφορίες στους αγοραστές ακινήτων «εκτός σχεδίου» ως προς τον χρόνο κατασκευής τέτοιων ακινήτων, πρέπει να γίνει ξεκάθαρα κατανοητό ότι οι συμβάσεις αγοραστών είναι με την αντίστοιχη κατασκευαστική εταιρεία και όχι με τα κτήματα επιπέδου Sky, τους πράκτορες, τους συνεργάτες ή τους υπαλλήλους του. Οι εκτιμώμενοι χρόνοι δόμησης δίνονται από την αρμόδια κατασκευαστική εταιρεία και θα πρέπει να γίνεται ξεκάθαρα κατανοητό ότι ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις ή αλλαγές. Η Sky level estates, οι πράκτορες, οι συνεργάτες ή οι υπάλληλοί της δεν φέρουν καμία ευθύνη για τέτοιες καθυστερήσεις ή αλλαγές.
 • Πρόσβαση και χρήση του το Sky level estates Websites και περιεχόμενο: Όλα τα υλικά, τα λογότυπα, οι εικόνες και το περιεχόμενο στο Skylevelestates.gr και σε άλλους ιδιόκτητους ιστότοπους εντός του ομίλου μας αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία των κτημάτων Sky level και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλα μέρη με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός εάν συναινέσουν.
 • Καταθέσεις: Οι καταθέσεις δεν επιστρέφονται εκτός εάν συμφωνηθεί στη φόρμα κράτησης ή σε περιπτώσεις που κρίνονται δίκαιες κατά την κρίση των κτημάτων σε επίπεδο Sky. Πρέπει να γίνει ξεκάθαρα κατανοητό ότι από τη στιγμή που ένας αγοραστής πληρώσει μια προκαταβολή και ανταλλάξει συμβόλαια με μια κατασκευαστική εταιρεία, τότε αυτές οι καταθέσεις και οι επόμενες πληρωμές δεν επιστρέφονται, εκτός εάν συμφωνηθεί ή καλύπτεται στο πλαίσιο της πλήρους σύμβασης με τον κατασκευαστή ή τον κατασκευαστή. Τα κτήματα επιπέδου Sky δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνα για την επιστροφή οποιασδήποτε κατάθεσης ή πληρωμών που έχουν συμφωνηθεί με τον αντιπρόσωπο ή τον προγραμματιστή και αυτό είναι ευθύνη του αγοραστή ή του πελάτη να επικοινωνήσει απευθείας με τον προγραμματιστή ή τον αντιπρόσωπο που εξέδωσε τη σύμβασή του για το ακίνητο.
 • Μετα-Πώληση: Εάν ένα ακίνητο έχει αγοραστεί με σκοπό τη μεταπώληση, σημειώστε ότι τα κτήματα Sky level, οι πράκτορες, οι συνεργάτες ή οι υπάλληλοί του δεν εγγυώνται την πώληση ακινήτων πριν ή μετά την ολοκλήρωση, ούτε εγγυώνται κέρδη ή αποδόσεις και δεν έχουν κανέναν έλεγχο σχετικά με τον μελλοντικό όγκο των αγοραστών, τις απαιτήσεις τους ή τις μελλοντικές συνθήκες της αγοράς. Η Sky level estates, οι πράκτορές της, οι συνεργάτες ή οι υπάλληλοί της δεν απαιτούν αποκλειστικότητα για την εμπορία μεταπώλησης ακινήτων και, στην πραγματικότητα, σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τέτοιες μεταπωλήσεις, και οι αγοραστές είναι ελεύθεροι να εμπορεύονται τα ακίνητά τους οι ίδιοι ή μέσω μεσιτικών γραφείων της επιλογής τους και του επιπέδου Sky τα κτήματα μπορεί να προσφέρουν ή να μην προσφέρουν βοήθεια. Είναι επίσης σημαντικό να κατανοήσετε ότι η μεταπώληση ακινήτων στο εξωτερικό θα υπόκειται σε χρέωση και αυτές οι χρεώσεις μπορεί να διαφέρουν σημαντικά – τα κτήματα επιπέδου Sky, οι πράκτορές του, οι συνεργάτες ή οι υπάλληλοί του δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν συμφωνίες αυτών των εταιρειών, καθώς σας βοηθάμε μόνο να προωθήσετε αυτά τα προϊόντα. ακίνητα μέσω των πρακτόρων και των συνεργατών μας σε όλο τον κόσμο.
 • Δημοσίευση συμφωνίας για ερωτήματα αγοράς: Η Sky level estates, οι πράκτορες, οι συνεργάτες ή οι υπάλληλοί της λειτουργούν μόνο ως εισαγωγική εταιρεία για να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να βρουν και να αγοράσουν ακίνητα από μια σειρά προγραμματιστών, πρακτόρων και συνεργατών. Όλα τα μελλοντικά ερωτήματα πελατών σχετικά με το ακίνητο που αγοράστηκε αντιμετωπίζονται από τον προγραμματιστή ή τον αντιπρόσωπο που εκδίδει το συμβόλαιό σας. Όλα τα νομικά ερωτήματα θα πρέπει να απευθύνονται στον δικηγόρο που έχετε ορίσει και όχι σε κτήματα επιπέδου Sky. τους αντιπροσώπους, τους συνεργάτες ή τους υπαλλήλους της.
 • Φορολογική υποχρέωση: Ο φόρος εισοδήματος ή ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών που οφείλεται στα κέρδη ή τα εισοδήματα από ακίνητα ή ενοικιάσεις είναι αποκλειστικά ευθύνη του πωλητή.
 • Πολιτική Δεδομένων: Κατά την εγγραφή σας σε κτήματα επιπέδου Sky, για να βρείτε ένα ακίνητο στο εξωτερικό, θα απαιτούνται προσωπικά στοιχεία όπως όνομα, διεύθυνση, email και αριθμός τηλεφώνου. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν/κοινοποιηθούν με τις συνδεδεμένες εταιρείες και προγραμματιστές στο εξωτερικό και αυτό είναι απαραίτητο για να βοηθήσετε έναν πελάτη που θέλει να αγοράσει ένα ακίνητο. Εάν ένας πελάτης δεν επιθυμεί να διαβιβαστούν οι πληροφορίες του σε τρίτο μέρος, πρέπει να το ζητήσει και τα κτήματα επιπέδου Sky θα συμμορφωθούν.
 • Στοιχεία επικοινωνίας Η Sky level estates, οι πράκτορες, οι συνεργάτες ή οι υπάλληλοί της δεν αποδέχονται καμία ευθύνη από οποιονδήποτε πελάτη, ο οποίος δεν έχει ενημερώσει τον προγραμματιστή ή τον αντιπρόσωπο, από τον οποίο συνάπτονται οι συμβάσεις των κατασκευαστών, σχετικά με νέα αλλαγή διεύθυνσης ή στοιχεία επικοινωνίας. Εάν ο προγραμματιστής δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον πελάτη μέσω των παρόντων στοιχείων που έχει στο αρχείο και δεν παρέχονται στοιχεία που να ενημερώνουν τον προγραμματιστή για τη νέα διεύθυνση, τότε ο πελάτης κινδυνεύει να χάσει τα χρήματα που επενδύθηκαν στο ακίνητο και το ίδιο το ακίνητο.
 • Επιπρόσθετες υπηρεσίες: Sky level Estates, οι πράκτορες, οι συνεργάτες ή οι υπάλληλοί του λειτουργούν μόνο ως εισαγωγικοί πράκτορες και δεν οργανώνουν αριθμούς NIE, τραπεζικούς λογαριασμούς, υποθήκες, πληρεξούσιο, συμβουλές μετανάστευσης κ.λπ.… για πελάτες. Εναπόκειται στον ίδιο τον πελάτη να οργανώσει όλα αυτά, είτε με τον διορισμένο δικηγόρο του είτε εάν έχει δοθεί γραπτή επιβεβαίωση, από τον προγραμματιστή ή τον αντιπρόσωπο με τον οποίο έχουν αγοράσει.
 • Πράκτορες και εισηγητές τρίτων: Όταν ένας πελάτης έχει εισαχθεί σε ένα ακίνητο από διορισμένο υπο-πράκτορα ή εισαγωγέα κτημάτων επιπέδου Sky, η Sky level estates δεν αποδέχεται ευθύνη για δηλώσεις ή όρους που γίνονται από αυτά τα τρίτα μέρη ούτε για λανθασμένο χειρισμό κεφαλαίων πελατών από τέτοια τρίτα μέρη.